Privacy verklaring

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van EP Fotografie of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:               EP Fotografie

Bezoekadres:               Zilverschoon 20

9207 KC Drachten

Nederland

E-mail:                       info@ep-fotografie.nl

KvK-nummer:             84486821

EP Fotografie is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. EP Fotografie is verantwoordelijke in de zin van de AVG. EP Fotografie is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens EP Fotografie, waaronder https://ep-fotografie.nl

EP Fotografie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door EP Fotografie opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door EP Fotografie. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk om de overeenkomst uit te voeren.

EP Fotografie gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt EP Fotografie altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door EP Fotografie worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt EP Fotografie altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@ep-fotografie.nl

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan EP Fotografie gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor EP Fotografie, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het doen van de boekhouding maakt EP Fotografie gebruik van een boekhoudprogramma. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het boekhoudprogramma. Mogelijk krijgen derde-zelfstandigen via het boekhoudprogramma ook inzage in uw gegevens, in het bijzonder de gegevens die op facturen staan. Voorafgaand aan deze inzage zal u te allen tijde eerst om toestemming worden gevraagd.

Voor de website maakt EP Fotografie gebruik van een webhoster. Deze partij heeft toegang tot de database van EP Fotografie en heeft om die reden inzage in uw persoonsgegevens. Ook het e-mailverkeer loopt via de database van de webhoster.

Voor haar diensten kan EP Fotografie ook externe softwarepartijen inschakelen die inzage krijgen in de door u verwerkte persoonsgegevens.

Daarnaast maakt EP Fotografie gebruik van een ordersysteem waarin uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen.

Tot slot kan EP Fotografie haar werkzaamheden uitbesteden aan een zelfstandige, dan wel een ondersteunende zelfstandige inhuren. Gedurende de tijd dat de derde-zelfstandige de werkzaamheden van EP Fotografie uitvoert heeft de zelfstandige beperkt toegang tot de persoonsgegevens.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@ep-fotografie.nl.

Het staat EP Fotografie vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van EP Fotografie ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor EP Fotografie. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van EP Fotografie. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van EP Fotografie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.